Kontakt

Sekci lze kontaktovat:

 • poštou na adresu:
 • kancelář Čs. sekce IEEE - Jan Šístek
  FEL ČVUT - K13117
  Technická 2
  166 27 Praha 6
  Česká republika
 • elektronicky na emailovou adresu předsedy - viz kontakty na představenstvo
 • telefonicky na čísle: 224 352 278
 • prostřednictvím členů představenstva sekce