Československá sekce IEEE

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) sdružuje přes 350 000 elektroinženýrů a informatiků v cca 150 zemích ve všech světadílech. IEEE vydává více
než 100 titulů odborných periodik a řadu knih (25% světové produkce odborné literatury v elektrotechnice a informatice pochází z IEEE), pořádá konference a všemožně podporuje rozvoj oboru. IEEE je geograficky členěno do deseti oblastí, oblasti se dále dělí na sekce. Naše území spadá pod Oblast 8. Pro potřeby členů z České a Slovenské republiky byla v roce 1992 založena Československá sekce IEEE. V rámci Československé sekce IEEE bylo ustaveno několik odborných skupin společností IEEE. Jsou to následující společnosti:

Československá sekce spolupracuje s tuzemskými organizacemi a pomáhá jim navazovat mezinárodní kontakty. Smlouvu o spolupráci uzavřelo IEEE se Společností pro radioelektronické inženýrství.