Lokální pobočka společnosti Computer (C)

Složení výboru Computer Chapter pro rok 2016

  • doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D. (FIT ČVUT v Praze) - předseda
  • prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (FEI STU v Bratislavě) - místopředseda
  • Ing. Jozef Kostolný, PhD. (FRI, Žilinská univerzita v Žiline)