Představenstvo 2023

Hlavní kontakty

Pozice Jméno Kontakt
Předseda Roman Maršálek marsaler@vut.cz
Místopředseda Matěj Pácha matej.pacha@ieee.org
Tajemník Tomáš Frýza fryza@feec.vutbr.cz
Pokladník Jan Šístek sistekj@fel.cvut.cz
Další pozice Prosím použijte kontakty uvedené výše.