Lokálna pobočka spoločností Obvody, systémy, Komunikácie a Spracovanie signálov

Základné informácie

Lokálna pobočka spoločností (Chapter) Obvody a systémy (Circuits & Systems - CAS) a Komunikácie (Communications - COM)a Spracovanie signálov (SP Signal Processing) bola založená v roku 1998.


Výbor lokálnej pobočky


Aktivity v roku 2009

 • Free learning opportunity for Engineers: Data Acquisition and Multicore , Programming with LabVIEW, 12. 2. 2009 FIIT STU v Bratislave,13. 2. 2009, Žilinská univerzita, Žilina, 16. 2.2009, TU Košice
 • WTS 2009 (Wireless Telecommunications Symposium), 22. - 24. 4. 09, Hotel Crowne Plaza, Praha
 • Vedecká konferencia ŠVOČ 2009, 29. 4. 2009, FEI STU v Bratislave
 • Vedecká konferencia IIT.SRC 2009, 29. 4. 2009 FIIT STU v Bratislave
 • RDC Wednesday Talk Series, ČVUT FEL Praha - Lukas Vojtech: "Basic Features of RFID" 8. 4. 09,Vratislav Svoboda: "Telecoms in the Recession", 15. 4. 09, Nigel Jefferies: "Instant Knowledge: Social Networking in Enterprise Environments", 22. 4. 09, Petr Šesták: "Be in the Picture: Recent PM Methods in Use", 29. 4. 09, Alexander Kurganov: "Alcatel-Lucent in WiMAX", 6. 5. 2009, Lukas KenclGoal 2020: Green Cellular Networks,20.5. 09
 • Prednáška Prof. Markus Rupp, (TU Wien, Rakúsko): The Shannon Limit in Mobile Cellular Systems: How far off are we? ,3. 12. 2009 FEI STU v Bratislave, DE 150 10:00-12:00
 • Vydávání výdávanie časopisu Slabopoúdý obzor

125.výročie IEEE

V roku 2009 oslavuje IEEE svoje 125. výročie založenia;.

IEEE vytvorila k tomuto výročiu logo, ktoré by sa malo používať pri všetkých aktivitách IEEE v tomto roku.


Informácie pre členov

 • Sister Society of IEEE ComSoc - known as HTE - has submitted a bid for organizing the 2013 ICC in Budapest. It will be presented officially on November 30, at the next meeting of the Globecom/ICC Management and Strategy Committee.

 • Valné zhromaždenie chaptra sa uskutoční 4. 12. 2009 v Brne od 13:00 hod. v miestnosti E105 na na FIT VUT v Brne, Božetěchova 2, Brno
 • Navrhovaný program rokovania:
 • Odsúhlasenie programu rokovania
 • Voľba volebnej a mandátovej komisie a zapisovateľa
 • Správa o činnosti a financiách za rok 2009
 • Voľba predsedníctva na nasledujúce obdobie
 • Plán činnosti na nasledujúci rok
 • Rôzne

Informácie pre nečlenov

V prípade záujmu o členstvo navštívte stránku: www.ieee.org na ktorej nájdete potrebné informácie.