Pobočka společnosti Nuclear and Plasma Sciences (NPS)

Pobočka společnosti Nuclear and Plasma Sciences (NPS) při Československé sekci IEEE byla založena 17. 3. 2009. Základajícím předsedou byl jmenován Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. z Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Základajícím sekretářem pobočky byl jmenován Doc. Ing. Carlos Granja, PhD., ÚTEF ČVUT.

Představenstvo

Aktuální a proběhlé semináře: http://www.utef.cvut.cz/seminars