Disertace a diplomky, Články, Knihy, skripta, SW a online zdroje

Nabídka technické literatury členům IEEE

U příležitosti valné hromady Československé sekce IEEE nabízí firma INTES (www.intes.cz) členům organizace 20% slevu všech publikací nakladatelství:

Od nápadu k podnikání - videozáznam


Ing. Mojmír Vacek (Jihomoravské inovační centrum)

přednáška v rámci cyklu IEEE-GOLD

Online záznam přednášky:

https://video1.fit.vutbr.cz/index.php?record_id=4295&categ_id=72

Více informací: Od nápadu k podnikání

 

 

Radioengineering