Studentské členství

Student platí za své členství v IEEE pouze $25 ročně (to je jako 25piv).

Více informací:
http://www.ieee.org/web/membership/join/join.html