Osmé setkání členů IEEE GOLD (Gratuated of the Last Decade) a studentů

18.03.2008 17:00

místnost č. 80 na Elektrotechnické fakultě ČVUT, Technická 2, Praha 6

Setkání bude uvedeno dvěma krátkými sonátami pro housle a violu od Pietra Antonia Locatelliho a Pavla Vranického.

Dále vystoupí Mgr. Jana Chejnová na téma:

SETKÁNÍ SE ŽIDOVSTVÍM

Přednáška je uvedena otázkami:

  1. Co se vlastně skrývá pod pojmem Judaismus? - seznámení se židovským náboženstvím a kulturou, která je pro tento národ specifická
  2. Kdo to jsou Židé? - objasnění pojmu "rasa, národ a společenství" v židovském kontextu
  3. Známe dnešní tvář světa Židů? - vývoj migrace a současný význam státu Izrael pro židovskou pospolitost

Mgr. Jana Chejnová je studentka doktorského cyklu oboru Judaistika na Ústavu židovských studií, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Setkání bude tradičně zakončeno volnou diskusí s občerstvením.

Těšíme se na setkání s Vámi.
S pozdravem

Jan Macháč
Člen výkonného výboru Československé sekce IEEE
tel: 224352279, E-mail: machac@fel.cvut.cz