Přednáška GOLD: Online sociální sítě a profesní i každodenní život

08.12.2011 15:00

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem Online sociální sítě a profesní a každodenní život, která je pořádaná v rámci aktivit skupiny GOLD (Graduates of the Last Decade) při Československé sekci IEEE. Přednášejícím je Mgr. Jakub Macek, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2011 v 15:00 v místnosti 749 na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno.

Anotace:
Online sociální sítě jako Facebook, LinkedIn, Academia.Edu či ResearchGate v posledních několika letech na pohled razantně proměňují způsoby, jimiž rutinně, každodenně komunikujeme a jimiž udržujeme sociální vazby. Odvádějí nás online sociální sítě od "reálného světa"? Jsme svědky tiché sociální revoluce, která proměňuje samotné základy sociálních interakcí? Vnášejí nová média do našeho života něco radikálně nového, nebo jen novými způsoby naplňují naše staré potřeby? Těmto otázkám se - s důrazem na teorie tzv. sociálního kapitálu - bude věnovat Jakub Macek, který se sociologií nových médií zabývá na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.