Šesté setkání členů IEEE GOLD a studentů

11.04.2007 17:00

Setkání se konalo ve středu 11. dubna 2007 od 17.00 hodin v místnosti č. 80 na Elektrotechnické fakultě ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Setkání bylo uvedeno smyčcovým duem, které nám zahrálo dvě krátké skladby od J. Haydna a C. Stamitze.

Dále vystoupila PhDr. Jana Šafránková, CSc. na téma: "Jak efektivněji řídit kolektiv spolupracovníků?"

Obsahem přednášky bylo ukázat jak efektivněji řídit kolektiv pracující na výzkumném projektu, grantu apod. Řízení projektového týmu však není pouze řízení odborné části projektu, ale především řízení lidí. Přednáška se zaměřila na metody řízení lidí v kolektivu, na znalosti základních principů komunikace, řešení mezilidských problémů a konfliktů, které mohou vznikat v rámci intenzivní spolupráce.

PhDr. Jana Šafránková, CSc. je zaměstnána na Katedře společenských věd Fakulty stavební ČVUT. Vyučuje sociologii, především sociologii podniku, řízení a personální řízení studentů a doktorandů na fakultě stavební, dopravní a v minulosti pět let na strojní fakultě. Je řešitelkou grantů: "Udržitelný rozvoj stavebnictví", "Průzkumy studentů a absolventů ČVUT v Praze" a projektu "Rozvojový program pro doktorandy včetně výuky sociálních dovedností". Má zkušenosti z výcviků sociálních dovedností manažerů ve firmách.

Závěr vystoupení Dr. Šafránkové plynule přešel do diskuse podpořené drobným občerstvením a výborným vínem, která se protáhla až téměř do doby, kdy se fakulta zavírá.

Jan Macháč
Člen výkonného výboru Československé sekce IEEE
tel: 224352279, E-mail: machac@fel.cvut.cz

PhDr. Šafránková při přednášce, účast byla opět velmi dobrá.

PhDr. Šafránková při přednášce, účast byla opět velmi dobrá.